Käyttöehdot

Yleiset ehdot

Avaamalla ja käyttämällä Oy Ford Ab:n Online Accessory Catalogue -verkkosivuja (jäljempänä ”Sivusto”) sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Sivuston käyttöehtoja. Henkilötietojen käsittelyn ja evästeiden käytön osalta ks. Sivustoa koskeva Tietosuojakäytäntö. Mikäli olet kuluttaja, avaamalla ja käyttämällä Sivustoja vakuutat olevasi täysi-ikäinen ja kelpoinen hyväksymään nämä käyttöehdot tai että huoltajasi on hyväksynyt nämä ehdot. Älä avaa tai käytä Sivustoa mikäli et hyväksy tai mikäli huoltajasi ei hyväksy näitä käyttöehtoja.

Kaikki Sivustolla oleva informaatio, data, materiaali ja muu sisältö (kolmansien osapuolten linkkejä lukuun ottamatta), käsittäen rajoituksetta Sivustolla olevat (i) tekstit, hakemistot, grafiikat, kuvat, kuvitukset, videot ja äänitallenteet, mainokset, esitteet, käyttöohjeet, ohjelmistot, HTML-koodin, graafisen käyttöliittymän ja käyttötuntuman, (ii) rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, logot, toiminimet, kauppatunnisteet ja domain-nimet, (iii) muut kuin edellä mainitussa muodossa olevat tiedot ja muu aineeton omaisuus sekä (iv) oikeudet informaation, datan ja materiaalin ryhmittelyyn, ovat yksin Ford Motor Companyn tai Oy Ford Ab:n omistuksessa tai lisensoitu sille sekä soveltuvin osin tekijänoikeus-, tavaramerkki-, patentti- tai mallioikeuslakien ja/tai muiden lakien suojaamia. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla ja kaikki oikeudet Sivuston sisältöön pidätetään.

Käyttäessäsi Sivustoa sitoudut noudattamaan näiden ja muiden mahdollisesti sovellettavien käyttöehtojen lisäksi kaikkia sovellettavaksi tulevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja muita ohjeita tai velvoitteita. Sivuston sisältämää informaatiota, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, tekstejä, kuvia ja ääniä ei saa kopioida, siirtää, levittää tai varastoida muuhun kuin yksityiseen käyttöön ilman Oy Ford Ab:n antamaa kirjallista lupaa. Sivuston sisällön muuntelu on ehdottomasti kiellettyä. Sivustolla oleva tieto on julkaistu maksutta käyttäjille ja se on tarkoitettu vain informaation välittämiseksi. Vaikka olemme pyrkineet tiedon oikeellisuuteen ja oikea-aikaisuuteen, tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä.

Sivusto on julkaistu ”sellaisena kuin ne ovat” ja ”sellaisena kuin ne ovat käytettävissä”. Emme anna Sivustolla olevan sisällön suhteen minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai vakuutusta emmekä takaa, ettei Sivustolla oleva sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia tai että sisältö soveltuisi johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Sivuston avaaminen, käyttäminen ja niillä olevaan sisältöön nojaaminen on siten yksin kävijän vastuulla.

Emme missään tilanteessa vastaa mistään Sivuston käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista suorista tai välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu meille. Emme anna nimenomaista tai epäsuoraa takuuta, että Sivusto (mukaan lukien kolmansien osapuolien sivut, joihin näiltä sivuilta voi olla linkki) tai niitä tarjoava palvelin ei sisältäisi haitallisia komponentteja kuten viruksia, muita vastaavia haittaohjelmia tai muun kaltaisia virheitä.

Yllä esitetyt vastuunrajoitukset ovat voimassa sovellettavan lain, erityisesti kuluttajansuojalain, sallimissa rajoissa.

Sivusto voi olla linkitetty kolmansien osapuolien verkkosivuihin, joita emme ei ylläpidä. Emme vastaa Sivustolta pois ohjaavien linkkien takana löytyvien sivujen sisällöstä. Kolmannen osapuolen sivuun johtavan linkin ottaminen Sivustolle ei tarkoita, että kannattaisimme, tukisimme tai suosittelisimme sivuja, niiden sisältöä tai sivujen tukijoita tai takaisimme kolmansien osapuolten tarjoamien tuotteiden, palvelujen, informaation tai muun materiaalin oikeellisuuden tai ottaisimme vastuuta tällaisessa materiaalissa olevista virheistä tai materiaalista aiheutuvista vahingoista.

Lähettäessäsi aineistoa meidän palvelimillemme esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston kautta, tulee sinun varmistua siitä, ettei aineisto sisällä viruksia tai muita tuhoavia tai saastuttavia ominaisuuksia, ettei aineisto ole laitonta tai muuten sopimatonta, ja että sinulla on rajoitukseton oikeus aineiston lähettämiseen. Lähettäessäsi aineistoa myönnät Oy Ford Ab:lle ja Ford Motor Companylle rajoittamattoman oikeuden käyttää sitä ilman eri korvausta ja ilman käyttöön liittyviä velvoitteita tai vastuita. Olet korvausvelvollinen, mikäli kolmas osapuoli esittää Oy Ford Ab:lle tai Ford Motor Companylle vaatimuksia lähettämäsi aineiston johdosta. Emme tarkasta lähettämääsi aineistoa emmekä ota siitä vastuuta. Meillä on oikeus milloin tahansa poistaa palvelimiltaan lähettämäsi aineisto.

Sivustolla olevat tiedot ovat olleet oikeita Sivuston julkaisuhetkellä. Fordin pyrkimyksenä on kuitenkin tuotteiden jatkuva kehittäminen. Pidätämme siksi kaikki oikeudet muuttaa tai poistaa Sivustolla esitettyjä malleja, teknisiä tietoja, värejä, tuotteita ja eri mallien tai tuotteiden hintoja ja muita tietoja milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Kysy viimeisimmät tiedot aina Ford-liikkeestä. Voimme myös evätä pääsyn Sivustolle tai johonkin sen osaan milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Meillä ei ole velvollisuutta ylläpitää Sivustoa tai sen osaa emmekä ole missään vastuussa käyttäjälle Sivuston muutoksista tai lopettamisesta.

Valinnais- ja lisävarusteet: Aina, kun ominaisuus tai varuste kuvataan tässä julkaisussa esim. valinnais- tai lisävarusteena tai lisäasennuksena, tulee olettaa, että se veloitetaan erikseen perusauton lisäksi, jollei toisin ole erikseen mainittu. Kaikkien mallien ja väriyhdistelmien osalta saatavuus määräytyy kulloisenkin tilanteen mukaan. Huom. Osa sivuston kuvista on otettu esituotantomalleista ja/tai näitä kuvia on tietokonekäsitelty, joten lopullisen tuotantomallin muotoilu/varusteet saattavat olla erilaiset. Osa kuvissa näkyvistä varusteista voi myös olla valinnaisvarusteita tehtaalta tai jälkiasennettuja lisävarusteita.

Huom. Sivusto sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, jotka on esitelty omilla tuotemerkeillään. Takuuehdot kaikille muiden tuotemerkkien tuotteille määrittävät aina kyseisten tuotteiden toimittajat ja siksi ne eivät ole Fordin vastuulla. Huom. Bluetooth -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Pidätämme oikeuden koska tahansa ja ilman eri varoitusta päivittää, tarkistaa, täydentää tai muuten muuttaa näitä käyttöehtoja. Ilmoitus muutoksesta lisätään Sivustolle yhdessä muutettujen ehtojen kanssa, jos ehtoihin tehdään olennaisia muutoksia. Mikäli jatkat Sivuston käyttöä, katsotaan se muutettujen ehtojen hyväksymiseksi. Muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat näkyvissä Sivustolla.

Yksityisyydensuoja

Oy Ford Ab arvostaa kiinnostustasi tuotteitamme ja palveluitamme kohtaan ja vierailuasi sivustollamme, ja yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Sivustoa koskevasta Tietosuojakäytännöstä löydät tiedot siitä, miten keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi Sivustolla.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sivustoon sekä käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ei kuitenkaan sen lainvalintasäännöksiä. Ehdoista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvottelut eivät kohtuullisessa ajassa johda sovintoon, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti ja yhden välimiehen toimesta Helsingissä. Välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja käsittelykielenä on suomi. Mikäli olet kuluttaja, erimielisyydet voidaan myös ratkaista sovellettavan lain mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Kuluttajana sinulla voi olla mahdollisuus asian ratkaisemiseen myös tuomioistuimen ulkopuolisessa riidanratkaisuelimessä. Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan on suotavaa olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Edellä esitetystä huolimatta meillä on oikeus ryhtyä mihin tahansa oikeudellisiin toimiin, mukaan lukien tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien loukkauksiin liittyvät toimet, jotka ovat käytettävissä niiden maiden lainsäädännön perusteella, joissa Sivustoa voidaan käyttää ja katsoa.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä palvelut@ford.com.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

© 2024 Ford Motor Company. ALL‑ELECTRIC EXPLORER®, B‑MAX®, BRONCO®, C‑MAX®, ECOSPORT®, EDGE®, FIESTA VAN®, FOCUS®, GALAXY®, KA+®, KA, KUGA®, MONDEO®, MUSTANG MACH‑E®, MUSTANG®, PUMA®, RANGER®, S‑MAX®, TOURNEO CONNECT®, TOURNEO COURIER®, TRANSIT CONNECT®, TRANSIT COURIER®, TRANSIT CUSTOM®, TRANSIT® ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa Ford tai jokin sen tytäryhtiöistä.

Fordin pyrkimyksenä on tuotteiden jatkuva kehittäminen. Pidätämme siksi kaikki oikeudet muuttaa tällä sivustolla esitettyjä malleja, teknisiä tietoja, värejä, tuotteita ja eri mallien tai tuotteiden hintoja milloin tahansa siitä ennalta ilmoittamatta. Sivusto sisältää sekä alkuperäisiä Ford-varusteita että huolella valittuja muiden toimittajien tuotteita, jotka on esitelty omilla tuotemerkeillään. Takuuehdot kaikille muiden tuotemerkkien tuotteille määrittävät aina kyseisten tuotteiden toimittajat ja siksi ne eivät ole Fordin vastuulla. Lisävarusteiden asentaminen voi vaikuttaa ajoneuvosi polttoaineenkulutukseen. Huom. Bluetooth -sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön omaisuutta, ja Ford Motor Company on saanut niiden käyttämiseen lisenssin. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

" " " "